Henry Keizer (Amsterdam, 4 november 1960) is een Nederlandse ondernemer en Voorzitter van de Raad van Bestuur van ‘de Facultatieve Groep’. Daarnaast is hij politiek actief voor de VVD als landelijk voorzitter. Keizer bekleedt verschillende bestuurlijke functies en is lid van de Raad van Advies van diverse Stichtingen en Verenigingen

    'de Facultatieve Groep'

    De oorsprong van ‘de Facultatieve Groep’, waarvan Henry Keizer sinds 1998 bestuursvoorzitter is, ligt bij de oprichting van een vereniging in 1874 die vandaag bekend is onder de naam ‘Koninklijke Facultatieve’. De Groep bestaat uit verschillende divisies en werkmaatschappijen met als kernactiviteiten dienstverlening en techniek. De Groep is wereldwijd actief en heeft eigen vestigingen in tien verschillende landen met circa achthonderd medewerkers.

    Politiek

    Op 14 juni 2014 werd Henry Keizer tijdens het VVD-congres door drie kwart van de VVD-leden gekozen tot nieuwe landelijk voorzitter. Al vanaf 1983 is Henry Keizer actief voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Zo was hij lid van verschillende (lokale) commissies en werkgroepen, lid van de landelijke Partijraad, voorzitter van de Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag en voorzitter van het Provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland.
    Rahmani